Viktiga siffor

Arbetsgivarens lönebikostnader
2018
ArPL lönegräns
58,27 €/mån
ArPL-premie för tillfällig arbetsgivare
• lönesumma under 8 346 €/6 månader eller ej fast anställd
25,30%
ArPL-premie (exkl. kundgottgörelse)
25,30%
Arbetslöshetsförsäkring (gäller 17–64 åringar)
• lönesumma 0–2 083 500 €
0,65%
• lönesumma över 2 083 500 €
2,60%
• delägare (ej FöPL)
0,65%
Olycksfallsförsäkring, % beror på olycksfallsrisken
-%
Grupplivförsäkring i medeltal
Socialskyddsavgift, endast klass 1
0,86%
Arbetstagarens lönebikostnader
2018
Arbetstagarnas andel av ArPL
• 17–52 år och 63–67 år
6,35%
• 53–62 år
7,85%
Arbetslöshetsförsäkring
• anställd
1,90%
• delägare (ej FöPL)
0,92%
FöPL-premie
• 18–52 år och 63–67 år
24,10%
• 53–62 år
25,60%
Resekostnadsersättningar
2018
Km-ersättning
• egen bil
0,42 €/km
• bilförmån
0,12 €/km
• förhöjning till ovannämnda ersättningar pga transport av personer
0,03 €/km/person
Dagtraktamente (över 10 timmar)
42,00 €
Halvdagtraktamente (över 6 timmar)
19,00 €
Måltidsersättning
• 1 måltid
10,50 €
• 2 måltider
21,00 €
Nattresepenning
12,00 €
Naturaförmånernas beskattningsvärden
2018
Telefonförmån/Mobiltelefonförmån
20,00 €/20,00 €
Kostförmån
• då kostnaden för måltiden är 6,50–10,40 €
6,50 €
• för restaurang/anstalter/skolor
4,87 €
Räntor
2018
Allmän dröjsmålsränta
• 2018
7,0%
Grundränta
• –
Övrigt
2018
Kapitalinkomstdividend, netto
-%
Mervärdesskattesatserna
2018
Allmän momsskattesats
24%
Moms
• på livsmedel och foder
14%
• på böcker, medicin, motionstjänster, bioföreställningar, persontransporter, inkvartering, kultur- och underhållningsevenemang, tv-licens och försäljning av konstverk
10%