Tjänster

  • Bokföring
  • Periodskattedeklarationer
  • Bokslut
  • Skattedeklarationer
  • Löneräkning
  • Skatteplanering
  • Elektronisk ekonomiförvaltning
  • Juridik

Vår kunniga personal sköter företagets ekonomiförvaltning kostnadseffektivt, så att ni kan spara både tid och pengar. Ni kan be oss att sköta er löpnade bokföring, periodskattedeklarationer, bokslut och skattedeklarationer. Vi erbjuder också löneräknings tjänster och till dem hörande lagstadgade anmälningar. Förutom traditionell bokföring erbjuder vi fr.o.m. årsskiftet Procountors elektroniska ekonomiförvaltning. Med hjälp av programmet som fungerar som en molntjänst kan ni själv sköta fakturering, inköpsfakturor och skriva ut rapporter i realtid. Programmet är inhemskt, pålitligt och av hög kvalitet.

Vi erbjuder även som stöd till bokföringen Talgraf-rapportverktyg. Genom grafiska tabeller ser du tydligt hur t.ex. omsättningen har utvecklats och hur den kommande omsättningen ser ut om verksamheten fortsätter i samma takt.