Juridik

JURIDISKA TJÄNSTER

 Bokföring P-E Nyberg Kb breddar sin verksamhet

  • omfattar nu även juridiska tjänster

För att möta den ökade efterfrågan kommer Bokföring P-E Nyberg Kb nu att utöver traditionella bokföringstjänster erbjuda även juridiska tjänster för både företag och privatpersoner. Arbetsteamet på Bokföring P-E Nyberg Kb får förstärkning av Riikka Harkonmäki, som träder i tjänst från och med 11.9.2017.

Riikka Harkonmäki, jur.mag, har många års erfarenhet inom juridikbranschen. Hon har tidigare varit verksam främst inom bankvärlden men också handhaft alla slags juridiska uppdrag för både privat- och företagskunder. Under åren har hon samlat på sig ett brett kunnande inom juridik.

Privatpersoner
Samboavtal, Äktenskapsförord, Avvittring, Delning av tillgångar, Testamente, Bouppteckning, Arvskifte, Köpebrev, Gåvobrev, Avtal om besittningsdelning mm.

Företag
Grundande av företag, Köpebrev, Bolagsordningar, Bolagsavtal, Aktionärsavtal mm.

Artiklar

Giftorätt

I princip har de förlovade efter de har ingått äktenskap ömsesidig giftorätt till varandras egendom. Ett undantag kan vara att paret har undertecknat och låtit registrera ett äktenskapsförord som utesluter ömsesidigt eller ensidigt helt eller partiellt giftorätten.  En annan möjlighet kan vara att någondera har emottagit egendom i arv eller som gåva och överlåtaren har beslutat att egendomen skall vara emottagarens enskilda egendom. Det lönar sig att notera att makarna kan likväl uppgöra ett äktenskapsförord som återkallar giftorätten.

Läs närmare i artikeln om vilket betydelse giftorätten har i praktiken och ha gärna en diskussion med oss om de olika alternativa bestämmelserna i äktenskapsförord. Läs mer…


Företagets förmånstagare registreras till handelsregistret fr.o.m. 1.7.2019

Penningtvättslagen och EU:s penningtvättsdirektiv förutsätter att aktiebolag skall inlämna en anmälan om förmånstagare till handelsregistret under perioden 1.7.2019–1.7.2020.
Med förmånstagare avses bl.a. personer som direkt eller indirekt äger över 25 % av bolagets aktier eller på ett annat sätt utövar bestämmande inflytande i bolaget.

Vi kommer att informera våra kunder mer detaljerat om saken när sommaren vänder sig till hösten. Vi önskar er alla en vacker sommar.


Avsägelse av arv eller testamente

Finska skattelagstiftning (Lag on skatt på arv- och gåvan) känner inte igen lagstadgade arvingens partiella avsägelse från arvet.  Att avsäga sig från arvet utan skattekonsekvenser är möjligt enbart om arvingen avstår från sin arvsrätt helt och hållet och har inte heller före den skriftliga avsägelsen befattat sig med dödsboet. Läs mer…


Arbetsavtalslagens lagändring gällande bestämmelser om uppsägningsgrunder träder i kraft 1.7.2019

Avsikten men lagändringen är att förbättra små arbetsgivarens ställning samt sänka små företagarens tröskel att anställa ny personal. Läs mer…


Bolagsmän i öppen- och kommanditbolag, är ni medvetna om att fr.o.m. 1.7.2019 slopas krav av minimikapital för privata aktiebolag.

Läs mer…


Ändringar i överlåtelsebeskattningen från och med 1.11.2019

Efter ändringen 1.11.2019 kan man betala och anmäla överlåtelseskatten i Skatteförvaltningen e-tjänst MinSkatt. Man kan också printa intyget över den betalda överlåtelseskatten i Min Skatt.
Finns det flera parter i köpet måste alla lämna sin egen överlåtelseskattedeklaration (anmälan) och betala sin andel av överlåtelseskatten. Fr.o.m. november bör man inlämna anmälan också för fastighetsköp.

Efter ändringen kan enbart privatpersoner, öppna- och kommanditbolag lämna anmälan på en pappersblankett. För aktiebolag är den elektroniska anmälningen i MinSkatt det enda alternativ.