Tärkeät luvut

Työnantajan sivukulut
2018
TyEL-ansion raja
58,27 €/kk
TyEL, tilapäinen työnantaja
• palkkasumma alle 8 346 €/6 kk tai vain tilapäisiä työntekijöitä
25,30%
TyEL (pl. asiakashyvitystä)
25,30%
Työttömyysvakuutus (17–64 vuotiaat)
• palkkasumma 0–2 083 500 €
0,65%
• palkkasumma yli 2 083 500 €
2,60%
• osaomistaja (ei YEL-alainen)
0,65%
Tapaturmavakuutus, työn tapaturmariskin mukaan
-%
Ryhmähenkivakuutus keskimäärin
Sosiaaliturvamaksu, ainoastaan luokka 1
0,86%
Työntekijän sivukulut
2018
Työeläkevakuutusmaksu
• 17–52 v. sekä 63–67 v.
6,35%
• 53–62 v.
7,85%
Työttömyysvakuutusmaksu
• palkansaaja
1,90%
• osaomistaja (ei YEL-alainen)
0,92%
YEL-maksu
• 18–52 v. sekä 63–67 v.
24,10%
• 53–62 v.
25,60%
Matkakustannusten korvaukset
2018
Km-korvaus
• oma auto
0,42 €/km
• käyttöetuauto
0,12 €/km
• korotukset ed. mainittuihin korvauksiin lisähenkilöiden kuljettamisesta
0,03 €/km/henkilö
Yli 10 tunnin työmatka (kokopäiväraha)
42,00 €
Yli 6 tunnin työmatka (osapäiväraha)
19,00 €
Ateriaetu
• 1 ateria
10,50 €
• 2 ateriaa
21,00 €
Yömatkaraha
12,00 €
Luontoisetujen verotusarvoja
2018
Puhelinetu/Matkapuhelinetu
20,00 €/20,00 €
Ravintoetu
• kun aterian kustannukset välillä 6,50–10,40 €
6,50 €
• ravintolat/laitokset/koulut
4,87 €
Korot
2018
Yleinen viivästyskorko
• 2018
7,00%
Peruskorko
• –
Muut
2018
Pääomatulo-osinko, netto
-%
Alv-verokannat
2018
Yleinen alv-verokanta
24%
Alv
• elintarvikkeet ja rehut
14%
• kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, käyntisatamapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, televisioluvat ja taide-esineiden ensimyynti
10%