Rakennusilmoitus

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

01.07.2014 otetaan käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva uusi tiedonantovelvollisuus.
Urakka- ja työntekijätiedot annetaan eri perusteilla. Niitä otetaan esille alla oleva tekstissä.

Urakkaa koskevia tietoja

Mitä?
Urakkatietojen tiedonantovelvollisuus koskee kun tilaat arvonlisäverolaissa tarkoitettuja rakentamispalveluja. Arvonlisäverolain mukaan rakentamispalvelua on kiinteistöön kohdistuva rakennus- ja korjaustyö sekä työn yhteydessä asennetun tavaran luovuttaminen. Tiedonantovelvollisuus koskee myös rakennustelineiden pystytys- ja purkutöitä ja työvoiman vuokrausta.

Kuka?
Rakennuspalvelun tilaaja on urakkatietojen osalta tiedonantovelvollinen. Tilaajana voi toimia rakennuttaja, pääurakoitsija, sivu-urakoitsija tai aliurakoitsija.
Alihankintaketjussa kukin tilaaja on tiedonantovelvollinen omista aliurakoijoistaan.
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ovat rakennustyön tilaajina vastaavalla tavalla tiedonantovelvollisia.

Tietoja ei tarvitse antaa

 • Erillinen suunnittelu ja valvonta
 • Tavaran kauppa ja muut palvelut, esim. konsultointipalveluita
 • Kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevien laitteiden asennus, korjaaminen ja kunnossapitotyöt
 • Kiinteistönhoito ja sen yhteydessä tehtävät huoltotyöt, esim. nuohous, kiinteistön lv-järjestelmän puhdistus jne.
 • Jos urakkasopimuksen määrä on enintään 15 000 euroa ilman arvonlisävero.
  Jos raja-arvo ylittyy vasta työn aikana, tiedonantovelvollisuus alkaa siitä kuukaudesta, jolloin raja-arvo ylittyy.

Työskenteleviä henkilöitä koskevia tietoja

Mitä?
Kaikki henkilöt ketkä ovat töissä yhteisellä rakennusmaalla. Yhteisellä rakennusmaalla tarkoitetaan työpaikkaa missä samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai yrittäjä.
Määräävä on, että työtä suorittaa vähintään kaksi yritystä.

Kuka?
Rakennustyömaan työntekijätiedot antaa päätoteuttaja. Päätoteuttaja antaa tiedot omista työntekijöistään ja työmaalla toimivien muiden urakoitsijoiden työntekijöistä.
Siksi kukin työmaalla toimiva yritys on velvollinen toimittamaan päätoteuttajalle tiedot omista työntekijöistään ennen työskentelyn aloittamista. Itsenäisen työnsuorittajan sekä vuokratyöntekijät on ilmoitettava.

Tietoja ei tarvitse antaa

 • Tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavat
  (on säännöllistä jos se tapahtuu vähintään kaksi kertaa kuukaudessa vähintään kaksi kuukautta peräkkäin)
 • Prosessin käynnissä pitämiseen liittyvät kunnossapitotyöt
  (seisokkityöt kuitenkin ilmoitettava)
 • Jos työmaakohtaisesti hankkeen kokonaisarvo on enintään 15 000 euroa ilman arvonlisävero.
  Jos pääurakan arvo ylittää rajan prosessin aikana pääurakoitsijan on ilmoitettava sitä muille työmaalla toimiville yrityksille niin että he voivat toimittaa tiedot omista työntekijöistään pääurakoitsijalle.

Milloin ja miten?

Tiedonantovelvollisuus alkaa kun rakennusmaa/työ alkaa ja loppuu kun työ on vastaanotettu ja luovutettu tilaajalle tai kun laskutus päättyy.
Tiedot annetaan Verohallinnolle kuukausittain viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivä, esim.
heinäkuun tiedot annetaan viimeistään syyskuun viidentenä päivä.

Jos eräpäivä on viikonloppu tai muu pyhäpäivä, siirtyy eräpäivä seuraavaksi arkipäiväksi.
Tiedot voidaan toimittaa vain sähköisesti. Paperi ilmoitus ei ole sallittu!

 • Suomi.fi, verkkolomake
 • Ilmoitin.fi, tiedonsiirto
 • Katso-roolit

Sähköistä kirjautumista varten tarvitset Katso-tunnisteen.
Jos tiedonantovelvollinen ei täytä tiedonantovelvollisuuttaan, hänelle voidaan määrätä enintään 15.000 euron laiminlyöntimaksu. Samoin laiminlyöntimaksu voidaan määrätä, jos tiedonantovelvollinen toimittaa tiedot väärällä välineellä, esimerkiksi paperilla.

 

Urakasta ilmoitetaan:

Tiedot tiedonantovelvollisesta, esim.

 • nimi
 • Y-tunnus/henkilötunnus
 • yhteystiedot

Tiedot työmaasta, esim.

 • työmaan numero
 • työmaa-avain
 • sijainti

Tiedot urakoitsijasta, esim.

 • nimi
 • Y-tunnus
 • yhteystiedot

Tiedot urakasta, esim.

 • laskutettu ja maksettu määrä ilmoitusjakson aikana
 • ennakkomaksu
 • urakkasumma kokonaisuudessaan
 • alku- ja loppupäivämäärä
 • käännetyn verovelvollisuuden soveltaminen

Työntekijästä ilmoitetaan:

Tiedot tiedonantovelvollisesta, esim.

 • nimi
 • Y-tunnus/henkilötunnus
 • yhteystiedot

Tiedot työmaasta, esim.

 • työmaan numero
 • työmaa-avain
 • sijainti

Tiedot työntekijästä, esim.

 • henkilötunnus ja veronumero
 • nimi
 • yhteystiedot
 • työ- tai palvelussuhteen laatu
 • työ alkanut ja päättyy
 • tehdyt työtunnit ja -päivät
 • työnantaja ja sen yhteystiedot

Enemmän tietoa löytyy Vero.fi sivulta.