Juridiikka

JURIDISET PALVELUT

 Kirjanpito P-E Nyberg laajentaa toimintaansa

  • tarjoaa nyt myös juridisia palveluita.

Lisääntyneen kysynnän vuoksi Kirjanpito P-E Nyberg Ky tarjoaa nyt perinteisten kirjanpitopalveluiden lisäksi myös juridisia palveluita sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Kirjanpito P-E Nybergin työtiimi saa vahvistusta Riikka Harkonmäestä, joka astuu virkaan 11.9.2017 lähtien.
Riikka Harkonmäki on oikeustieteiden maisteri, jolla on monen vuoden juridiikan alan työkokemusta. Hän on aiemmin toiminut lähinnä pankkialalla, mutta hän on hoitanut myös kaikenlaisia juridisia toimeksiantoja sekä yksityis- että yritysasiakkaille. Vuosien varrella hän on kerännyt paljon kokemusta ja kasvattanut osaamistaan juridiikan alalla.

Yksityishenkilöt

Sopimus avoeron varalle, Avioehtosopimus, ositus, Omaisuuden erottelu, Testamentti, Perunkirjoitus, Perinnönjako, Kauppakirja, Lahjakirja, Hallinnanjakosopimus jne.

Yritykset
Yhtiön perustaminen, Kauppakirja, Yhtiöjärjestys, Yhtiösopimus, Osakassopimus

Artikkelit

Avio-oikeus

Lähtökohtaisesti kihlaparin avioituessa on kummallakin heistä avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Poikkeuksena tästä voi olla, että pariskunta on keskenään tehnyt ja rekisteröinyt avioehtosopimuksen, joka molemmin – tai yksipuolisesti määrää omaisuuden kaikkinensa tai osittain avio-oikeudesta vapaaksi omaisuudeksi. Toinen poikkeus voi olla, että jompikumpi heistä on joko perinyt tai saanut lahjaksi omaisuutta, jonka osalta luovuttaja on luovutuskirjassa määrännyt, että omaisuuden avio-oikeudesta vapaaksi omaisuudeksi. Huomion arvoista on, että puolisot voivat myös tehdä avioehtosopimuksen, joka palauttaa avio-oikeuden.

Lue artikkelista tarkemmin mikä merkitys avio-oikeudella on käytännössä ja keskustele kanssamme avioehtosopimuksen mahdollisista määräyksistä. Lue lisää…


Yrityksen edunsaajat merkitään kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Rahanpesulaki ja EU:n rahanpesudirektiivi edellyttävät, että 1.7.2019 ja 1.7.2020 välisenä aikana on osakeyhtiöiden tehtävä kaupparekisteri-ilmoitus nk. edunsaajistaan. Edunsaajia ovat muun muassa henkilöt, jotka suoraan tai välillisesti omistavat yli 25 % yhtiön osakkeista tai muutoin käyttävät tosiasiallista määräysvaltaa yhtiössä.

Informoimme asiakkaitamme tarkemmin asiasta kesän taittuessa syksyyn. Kaunista kesää toivottaen.


Perinnöstä tai testamentista luopuminen

Suomen verolainsäädäntö (perintö- ja lahjaverolaki, PerVL) ei tunnista Perintökaaren mukaisen lakimääräisen perillisen osittaista perinnöstä luopumista. Perinnöstä luopuminen, ilman veroseuraamuksia, on mahdollista, mikäli lakimääräinen perillinen luopuu oikeudestaan perintöön kokonaisuudessaan eikä luopuja ole myöskään ennen kirjallisen luopumisilmoituksen antamista ryhtynyt pesään. Lue lisää…


Työsopimuslain irtisanomissäännöstä koskeva lakimuutos voimaan 1.7.2019

1.7.2019 voimaan tulevalla työsopimuslain irtisanomissäännöstä koskevalla muutoksella pyritään parantamaan pienten työnantajien asemaa sekä madaltamaan kynnystä työllistämiskynnystä. Lue lisää…


Yhtiömiehet avoimessa- ja kommandiittiyhtiössä, oletteko tietoisia siitä, että 1.7.2019 lukien ei osakeyhtiöille enää aseteta vaatimusta vähimmäispääomasta

Lue lisää…


Muutoksia varainsiirtoverotuksessa 1.11.2019 alkaen

Marraskuun 1. päivästä alkaen voi varainsiirtoveron maksaa ja ilmoittaa Verohallinnon sähköisessä järjestelmässä Oma Vero. Järjestelmästä voi myös tulostaa todistuksen varainsiirtoveron suorittamisesta. Jos kaupassa on useita osapuolia, on jokaisen osapuolen annettava omailmoituksensa ja maksettava oma osuutensa varainsiirtoverosta. Marraskuusta lukien tulee myös kiinteistökaupasta antaa varainsiirtoveroilmoitus.

Vain henkilöasiakkaat, avoimet- ja kommandiittiyhtiöt voivat myös marraskuun jälkeen antaa varainsiirtoveroilmoituksen paperilomakkeella. Osakeyhtiöiden osalta vai sähköinen ilmoittaminen on mahdollista 1.11.2019 jälkeen.